Budbil - når du MÅ få levert varen idag...

i tillegg til andre transportformer vi tilbyr, finnes budbilene. 

En budbil er en bil som kunden bestiller når de har gods som må leveres omgående. Dette er hasteoppdrag som må gå så snart som mulig eller til gitte tidspunkt som må holdes. For eksempel hvis det skal leveres en elektromotor når det kommer inn en båt i Fredrikstad som ligger inne i 2 timer – da må kunden vite at vi leverer som avtalt og at akkurat den bilen ikke har andre oppdrag som roter dette til.

Budbiler handler mye om prioritet og knappe tidsrammer. Dette er også en del av vår hverdag, og vi tilbyr naturligvis budbiler over hele landet, hvis det er nødvendig.

Kontakt Sentralbordet:

Er det noe vi kan hjelpe til med?